مثل من ماهم شده مجنون تو لیلی
طرح خنده ات دلربایی میکند خیلی
معماری چشمانت ظریف و قاجاریست
درسرای قلبم شاهانه جا داری
دلبر خوش مهارت دلم را به غارت بردی
ای عشق شدی چلچراغ این عمارت
دلم مبتلایت شده با این نگاهت قلب مارا چه شیرین کشیدی به حصارت
دلبر خوش مهارت دلم را به غارت بردی
ای عشق شدی چلچراغ این عمارت
دلم مبتلایت شده با این نگاهت قلب مارا چه شیرین کشیدی به حصارت
با نقاشی چشمان تو رنگی شده جهانم
شاعرشدم دیدم تورا ای بهترین ترانه ام
خانه ات اباد که روشن کردی ملک مارا
نظر بکن برحال ما با عشق کن مدارا
دلبر خوش مهارت دلم را به غارت بردی
ای عشق شدی چلچراغ این عمارت
دلم مبتلایت شده با این نگاهت قلب مارا چه شیرین کشیدی به حصارت
دلبر خوش مهارت دلم را به غارت برده
ای عشق شدی چلچراغ این عمارت
دلم مبتلایت شده با این نگاهت قلب مارا چه شیرین کشیدی به حصارت

 

دانلود آهنگ دلبر خوش مهارت فرزاد فرخ

 

https://www.youtube.com/watch?v=XzpG0H1keQ4