از ترمه پیراهنت تا سرمه چشم تا آن حریر موی آن ابروی پیوست
♪ ♥‿♥ ♪
از طرز لبخندت بگیر تا چال گونه بر این همه مجموع زیبای تو سوگند
♪ ♥‿♥ ♪
منظومه ای از آتشی بس پرحرارت هم دافعه هم جاذبه دارد نگاهت
♪ ♥‿♥ ♪
در هر سحر بیداریت پایان ظلم ست از چشم تو نوری رسد با هر پگاهت
♪ ♥‿♥ ♪
آی دخت ایرانی دخت ایرانی خفته در چشمان تو تاریخ و اسراری
♪ ♥‿♥ ♪
به چه زیبایی گاهی دل آزاری نقش رخسار تو بر قلیان قاجاری آی دخت ایرانی
♪ ♥‿♥ ♪

منبع: گیتار موزیک