بارون بزن که از عالم و آدم بارون بزن که دوباره شکسته غرورم
♪ ♥‿♥ ♪
بارون بزن که نسوزم از آتیش دوری بارون بزن تو برام مث سنگ صبوری
♪ ♥‿♥ ♪
بارون نشست عطرتو از شونه هام بازم نشست اشک تو رو گونه هام
♪ ♥‿♥ ♪
پاییزی ام از خیابونا بپرس حالم رو از چتر و بارونا بپرس
♪ ♥‿♥ ♪
میخواستم این چشمه یه روز با چشات دریا بشه
♪ ♥‿♥ ♪
دنیا فقط یک ثانیه پیش تو زیبا بشه
♪ ♥‿♥ ♪
زیبای من امیدو از این دل بی کس نگیر
♪ ♥‿♥ ♪
دنیای من دست توئه دنیا رو از من پس نگیر
♪ ♥‿♥ ♪
بارون نشست عطرتو از شونه هام بازم نشست اشک تو رو گونه هام
♪ ♥‿♥ ♪
پاییزی ام از خیابونا بپرس حالم رو از چتر و بارونا بپرس

منبع:guitarmusics.com