جای تو گوشه ی دل منه از تو دوره دست همه هرچی یادمه
♪ ♥‿♥ ♪
با چشات میریزی شهرو بهم تو کاری کردی با دلم انقد عاشقم
♪ ♥‿♥ ♪
تو منو دیوونه کردی شیرین تر از عشق چه دردی کارته دیوونه کردن که همه دورت بگردن
♪ ♥‿♥ ♪
با چشات زل بزن توی چشام دیوونه شو برام با تو خوبه حال و هووام
♪ ♥‿♥ ♪
دیوونتم میدونی خودتم من که عاشقتم مث پروانه دورتم
♪ ♥‿♥ ♪
با چشات زل بزن توی چشام دیوونه شو برام با تو خوبه حال و هووام
♪ ♥‿♥ ♪
دیوونتم میدونی خودتم من که عاشقتم مث پروانه دورتم
♪ ♥‿♥ ♪
کیه مث تو بشه واسم تو که بهترینی تو که هرجوری باشی بازم به دلم میشینی
♪ ♥‿♥ ♪
یه جوری میبری دل از من که نتونه کسی واسه این دل عاشق من تو یه دون بسی
♪ ♥‿♥ ♪
با چشات زل بزن توی چشام دیوونه شو برام با تو خوبه حال و هووام
♪ ♥‿♥ ♪
دیوونتم میدونی خودتم من که عاشقتم مث پروانه دورتم
♪ ♥‿♥ ♪
با چشات زل بزن توی چشام دیوونه شو برام با تو خوبه حال و هووام
♪ ♥‿♥ ♪
دیوونتم میدونی خودتم من که عاشقتم مث پروانه دورتم

منبع: گیتار موزیک