کم نمیشن این دردا به جون تو

♪ ♥‿♥ ♪

مگه میشه رفت دریا بدون تو

♪ ♥‿♥ ♪

مگه میشه عاشق شه این مجنون تو

♪ ♥‿♥ ♪

یکی نیست درد منو بگه به تو

♪ ♥‿♥ ♪

یه نگاهی حرفی از سمت تو

♪ ♥‿♥ ♪

میتونه آرومش کنه این دیوونتو

♪ ♥‿♥ ♪

کاش دلت یه کمی هوای منو داشت

♪ ♥‿♥ ♪

زخم بدی زدی که میمونه جاش

♪ ♥‿♥ ♪

یواش پاتو گذاشتی رو دلم ای کاش

♪ ♥‿♥ ♪

میفهمیدی میمیرم بیفته پاش

♪ ♥‿♥ ♪

من واست میمیرم بیفته پاش

♪ ♥‿♥ ♪

منبع:guitarmusics.com