اصلا یه وضعیه اون موی بلندت
♪ ♥‿♥ ♪
در واقع میشه حتی جنگ شه سرش
♪ ♥‿♥ ♪
حاضرم دنیامو بدم چشاتو به من بدنش
♪ ♥‿♥ ♪
در واقع شدی تو واسم یه تنش
♪ ♥‿♥ ♪
اصلا یه حالتی داره تو نگاهت به من تیکه پاره
♪ ♥‿♥ ♪
در واقع هرچی حس شیکه داره
♪ ♥‿♥ ♪
در واقع انقدر خوبی طبیعت باید رو تو تیک بذاره

منبع: گیتار موزیک