بیا حالم بده چند شبه خواب تورو میبینم ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
دور نبود از عشقمون چشای بد ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بعد تو منم شدم دچار درد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
رفتی و دلتنگیای سمی و آخره شب !!!
♪ ♥‿♥ ♪
آخرش قلب منو مچاله کرد ♫●
♪ ♥‿♥ ♪

مثل قبلنا نشد چشمای تو ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
نه نشد نفهمیدم کجا یهو !!!
♪ ♥‿♥ ♪
تورو گم کردم و ندیدمت خودت بگو ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
ته این عشق چرا دو راهی شد♫
♪ ♥‿♥ ♪

چه امتیازی به این آهنگ میدی؟