در این آموزش به عواملی که در صدای قناری و نخواندن قناری نقش دارند می پردازیم

قناری در طول فصل خلوت آواز نمی خواند. این معمولاً در طول تابستان اتفاق می افتد، و ۶ تا ۸ هفته به طول می انجامد اگر به هر دلیلی این زمان طولانی تر شد احتمال می رود که قناری شما بیمار شده است.

قناری ها فقط پس از گذشت ۱۲ هفته شروع به آواز خواندن می کنند، بنابراین دلیل آواز نخواندن می تواند جوان بودن او باشد.

قناری شما ماده است! توجه داشته باشید که اکثر قناری های ماده نمی خوانند یا اگر بخوانند آوازشان به خوبی قناری های نر نیست.

ممکن است محل زندگی آن یعنی قفس آن داری نور کافی و شرایط مناسب نباشد و قناری شما افسرده شده باشد این موارد رو بررسی کنید.

اگر قناری شما در حالت پر اندازی باشد نیز آواز نمیخواند زیرا این فرایند انرژی زیادی از آن میگیرد.

فقط یک پرنده سالم تمایل به خواندن دارد اگر قناری شما ساکت است، اما در هیچ یک از دسته های ذکر شده در بالا نیست، می تواند بیمار شود. بررسی کنید که رژیم غذایی او درجه یک است و از نظر ظاهری، قفس و محیط آن را بررسی کنید (مثلاً او دچار کرکی یا خواب آلودگی شود یا از هجوم حیوانات خانگی، کودکان کوچک، پرندگان دیگر و غیره رنج می برد).