متن کامل مداحی حیدر افتاد روی سجاده امیر خیبر افتاد نریمان پناهی برای شما عزیزان

حیدر افتاد روی سجاده امیر خیبر افتاد ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
آقامون علی، یه باره با سر افتاد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
دوباره حسن به یاد مادر افتاد ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
خون به پا شد فرق مرتضی علی شکست و دوتا شد !!!
♪ ♥‿♥ ♪
زهرا توو عرش خدا صاحب عزا شد ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
مسجد کوفه، یه لحظه کربلا شد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
تو شهر کوفه شقُ القمر شد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
مولای عالم، بی بال و پر شد ♫
♪ ♥‿♥ ♪
علی جانم علی جانم علی جانم ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
بعد سی سال، توی کوچه رد خون ریخته دوباره ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
دیگه بازوی علی، توون نداره ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
واسه فاطمه‌ ش فقط دل بی قراره ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
توی کوچه آقامون مواظبه زینب نبینه ♫●
♪ ♥‿♥ ♪

که سرش شکسته و دلش حزینه ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
نکنه بیفته باز یاد مدینه ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
فزتُ و ربِ کعبه نواش بود !!!
♪ ♥‿♥ ♪
انگاری زهرا پیش چشاش بود ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
علی جانم علی جانم ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
سی ساله داره میسوزه مولا !!!
♪ ♥‿♥ ♪
با روضه های پهلوی زهرا ♫
♪ ♥‿♥ ♪
علی جانم علی جانم ♫
♪ ♥‿♥ ♪
توی خونه زینب از غم پدر هی میره از حال ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
می بینه عبای بابا شده پامال !!!
♪ ♥‿♥ ♪
داره آماده میشه برای گودال ♫
♪ ♥‿♥ ♪
دادِ بیداد با لب تشنه سرش رو میبریدن ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
تنشو رو خاک صحرا میکشیدن ●♪
♪ ♥‿♥ ♪
انقده با اسب ، رو پیکرش دویدن ♫
♪ ♥‿♥ ♪
مادر رسیده بالای گودال !!!
♪ ♥‿♥ ♪
داره می‌بینه غوغای گودال !!!
♪ ♥‿♥ ♪
حسینم وای حسینم وای !!!
♪ ♥‿♥ ♪
وقتی بریدن تا حنجرش رو ♫●
♪ ♥‿♥ ♪
بردن به غارت انگشترش رو♫●
♪ ♥‿♥ ♪

منبع