متن آهنگ امیر تتلو بذار تو حال خودم باشم 2

بذار تو حال خودم باشم!

حال ندارم خامت کنم تا شب!!!

بذار تو حال خودم باشم.

تو تنهاییم میذارم جای تو چند تا شمع...