متن آهنگ امیرعباس گلاب می فشارد گلوی بغضم را

می فشارد گلوی بغضم را
حرفای نگفته ام با او
سال ها میشود نمیدانم
با خودم حرف میزنم یا او
سالها میشود نمی خوابم
اعتیاد شبم به بیداری
سالها میشود که در خونه
خنده های مخدرش جاریست

منبع: گیتار موزیک